سیستم ABC (Activity Based Costing)

سیستم ABC (Activity Based Costing)

ABC یکی از سیستم های مدرن هزینه یابی محصولات و خدمات می باشد. امروزه یکی از مواردی که در محیط های تجاری پویا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، کاهش بهای تمام شده محصولات وخدمات ارائه شده و بهبود فرآیندها و فعالیتهای سازمان می باشد . کارشناسان این حوزه معتقدند محرک مدیریت کسب و کار انگیزه سودآوریست که با محاسبه بهای تمام شده و آنالیز آن می توانیم مدیریت هزینه ها را تصحیح کنیم .

مدیر سایت
موجودی کالا و روشهای ارزیابی آن

موجودی کالا و روشهای ارزیابی آن

موجودی های کالا یکی از اقلام دارایی های جاری می باشد که محاسبه دقیق ارزش مصرف آن در چه در بخش صنعت و چه در بخش بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مستقیما" روی بهای تمام شده کالای فروش رفته اثر می گذارد و سود خالص تحت تاثیر آن می باشد.

مدیر سایت
انواع شرکت های بازرگانی

انواع شرکت های بازرگانی

شرکت های بازرگانی ، شرکت هایی هستند که با انجام عملیات خرید و فروش کالا و یا خدمات  به منظور کسب درآمد و سود فعالیت می کنند. این شرکت ها می توانند حیطه فعالیت خود را از یک منطقه تا فواصل خیلی دورتر مثلا بین چند کشور  گسترش دهند.

مدیر سایت
روش ثبت دائمی و ادواری موجودی کالا

روش ثبت دائمی و ادواری موجودی کالا

انبارداری به معنی نگهداری موجودی ریالی و مقداری کالا می باشد. نگهداری کالا در انبار به دو روش دائم و ادواری صورت می گیرد.
هر سازمان و مجموعه ای بر اساس نوع کالا و حوزه ی فعالیتشان یکی از دو روش مذکور را انتخاب و استفاده می کنند.

مدیر سایت
تفکیک مسئولیت ها در حسابداری

تفکیک مسئولیت ها در حسابداری

در هر ارگان و سازمانی برای پیشرفت و پیشبرد اهدافش نیازمند برنامه ریزی و مدیریت امور است. شرکت های موفق در اکثر نقاط جهان از چندین بخش تشکیل شده اند. هدف از بخشبندی شرکت، سازماندهی امور آنجاست. تعیین مسئولیت و تقسیم وظایف کمک به بهبود بخشیدن روند اجرایی یک سازمان و یا هر بخش آن می کند. انجام کار گروهی دقت و سرعت عمل را می افزاید و باعث رشد شرکت می شود. دقت عمل و سرعت انجام کار در همه ی بخش های یک موسسه حائز اهمیت است اما در بعضی از قسمت ها از اهمیت بیشتر برخوردار است از جمله امور مالی حسابداری و حسابرسی سازمان

مدیر سایت