سری گفتمان های : ما هم خبر خوب داریم، هم خبر بد (بخش 3)

سری گفتمان های : ما هم خبر خوب داریم، هم خبر بد (بخش 3)

در گفتمان های قبلی ما از چرایی داشتن سیستم ارتباط موثر برای پیشرفت و ماندن در صحنه بازی بینهایت رقابت سخن گفتیم. آگاهیم که یک سیستم ارتباط موثر 4 پایه اساسی دارد و ما به دو پایه از آن "درک خدمات مشتریان" و "توافق با مشتریان" در دو گفتمان قبلی پرداختیم. در ادامه به مبحث "مهارت حل مساله" می پردازیم.

مدیر سایت
سری گفتمان های : ما هم خبر خوب داریم، هم خبر بد (بخش 1)

سری گفتمان های : ما هم خبر خوب داریم، هم خبر بد (بخش 1)

داستان از چه قرار بوده است؟ روزی یک گروه جابجایی اسباب، کمد بزرگی را از راه پله های ساختمان چند طبقه باید به محل تحویل می بردند. بعد از طی کردن چند طبقه یکی از اعضای گروه اعلام کرد :
"چند طبقه اومدیم؟ خسته شدیم لطفا یکی چک کنه" 
یکی از اعضا تا محل تحویل رفت و با لبخند ریزی برگشت و اعلام کرد:
"من هم خبر خوب دارم و هم خبر بد! خبر خوب اینکه یک طبقه دیگه بیشتر نمونده و خبر بد اینکه ساختمون بغلی باید می رفتیم!"

مدیر سایت