لیست بسته ها و قیمت ها

تخفیف ویژه تا 10%

فرصت استثنایی برای خرید پکیج های
پکیج طلایی و پکیج نقره ای

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

0

روز

 
 
 
 
 
زیر سیستم
بازرگانی
نقد و بانک (خزانه)
انبارداری
حسابداری مالی
دارایی ثابت (بزودی)
خدمات
بانک اطلاعاتی مازاد
1
ایستگاه کاری شبکه (Client)
1 کاربر
1 کاربر
5 کاربر
20 کاربر
آموزش نرم افزار
2 جلسه
3 جلسه
4 جلسه
5 جلسه
*پشتیبانی رایگان
12 ماه
12 ماه
12 ماه
12 ماه
مبالغ/تخفیفات (ریال)
مبلغ بسته

58/990/000

108/990/000

178/295/500

331/090/000

تخفیف ویژه

-

-

%7 تخفیف ویژه

12/480/685

%10 تخفیف ویژه

33/109/000

مبلغ پس از تخفیف

58/990/000

108/990/000

165/814/815

297/981/000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل %15 مبلغ روز نرم افزار

* به تمام مبالغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

لیست سیستم های مستقل

لیست قیمت افزونه ها

* امکان استفاده از زیرسیستم های فوق به صورت مستقل و یا افزودن آن به بسته های فوق وجود دارد.

سایر

* امکان اضافه شدن افزونه های فوق به بسته ی انتخابی وجود دارد.
عنوان
قیمت (ریال)
پایگاه داده اضافه
15/790/000
کاربر شبکه اضافه
3/390/000
قفل نمایشی
2/000/000
تعویض قفل سخت افزاری
استعلام
طراحی قالب چاپ اختصاصی
استعلام

این لیست قیمت تا پایان دی ماه 1400 معتبر می باشد