لیست بسته ها و قیمت ها

تخفیف ویژه تا 10%

فرصت استثنایی برای خرید بسته های
طلایی و نقره ای و پایه

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

0

روز

 
 
 
 
 
زیر سیستم
بازرگانی (خرید و فروش)
نقد و بانک (خزانه)
انبارداری
حسابداری مالی
دارایی ثابت (بزودی)
خدمات
بانک اطلاعاتی وابسته
1
1
خدمات راه اندازی اولیه
ایستگاه کاری شبکه (Client)
1 کاربر
5 کاربر
20 کاربر
30 کاربر
آموزش نرم افزار
3 جلسه
4 جلسه
5 جلسه
10 جلسه
*پشتیبانی رایگان
12 ماه
12 ماه
12 ماه
12 ماه
مبالغ/تخفیفات (ریال)
مبلغ بسته

209,040,000

347,100,000

651,300,000

1,224,600,000

تخفیف ویژه
%5 تخفیف ویژه

10,452,000

%7 تخفیف ویژه

24,297,000

%10 تخفیف ویژه

65,130,000

مبلغ پس از تخفیف

198,588,000

322,803,000

586,170,000

1,224,600,000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل %15 مبلغ روز نرم افزار

* به تمام مبالغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

لیست سیستم های مستقل

سایر

* امکان اضافه شدن افزونه های فوق به بسته ی انتخابی وجود دارد.
عنوان
قیمت (ریال)
بانک اطلاعاتی وابسته
24,960,000
کاربر شبکه اضافه
6,240,000
جلسات آموزشی مازاد (در محل شرکت)
3,900,000
قفل نمایشی
6,000,000
تعویض قفل سخت افزاری
3,000,000
طراحی قالب چاپ اختصاصی
تماس بگیرید

این لیست قیمت تا پایان مردادماه 1401 معتبر می باشد