لیست بسته ها و قیمت ها

نام بسته پایه پایه/تولیدی شرکتی شرکتی/تولیدی بسته نقره ای (با تخفیف ویژه) بسته طلایی (با تخفیف ویژه)
خرید و فروش
نقد و بانک (خزانه)
انبار
حسابداری مالی    
حقوق و دستمزد          
دارایی ثابت (بزودی)          
تولیدی    
دریافت اطلاعات از اکسل        
گزارشات تحت وب          
پیامک رسان        
تولید و چاپ بارکد (بزودی)        
بانک اطلاعاتی مازاد           1
ایستگاه کاری شبکه (Client) 1 کاربر 1 کاربر 1 کاربر 1 کاربر 5 کاربر 20 کاربر
آموزش نرم افزار 2 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه
*پشتیبانی رایگان 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه
قیمت (ریال) 44/400/000 55/000/000 87/400/000 98/000/000 131/400/000 105/120/000 264/400/000 211/520/000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل 15% مبلغ روز نرم افزار 

لیست زیر سیستم های مستقل

عنوان زیرسیستم قیمت (ریال)
حسابداری مالی 51/400/000
حقوق و دستمزد 43/000/000
اموال و دارایی ثابت بزودی

* امکان استفاده از زیرسیستم های فوق به صورت مستقل و یا افزودن آن به بسته های فوق وجود دارد. 

لیست قیمت افزونه ها

عنوان افزونه قیمت (ریال)
چند ارزی بزودی
دریافت اطلاعات از اکسل (Import) 5/500/000
پیامک رسان 3/500/000
صندوق فروش 21/600/000
چاپ و تولید بارکد پیشرفته بزودی
گزارشات تحت وب 30/000/000

* امکان اضافه شدن افزونه های فوق به بسته ی انتخابی وجود دارد. 

سایر

عنوان قیمت (ریال)
کاربر شبکه اضافه 3/300/000
پایگاه داده اضافه 10/500/000
قفل نمایشی 3/200/000
تعویض قفل سخت افزاری 1/000/000
طراحی قالب چاپ اختصاصی 2/000/000

این لیست قیمت تا پایان اسفندماه 1399 معتبر است.