بسته حسابداری تولیدی

بسته ی حسابداری تولیدی آرمون ویژه کسب و کارهای تولیدی طراحی شده است که بدین وسیله میتوانند ثبت دقیق مصارف مواد در تولید محصولات را مدیریت نمایند.

این پکیج به شما این امکان را می دهد تا با معرفی محصولات و فرمول تولید آنها بتوانید میزان مواد استاندارد جهت تولید محصولات را تعیین و در قبال تغییرات احتمالی در مصرف مواد نسبت به ساختار اصلی محصولات گزارشات انحراف آنها را تهیه نمائید.

با استفاده از این بسته می توانید بهای تمام شده هر واحد کالای تولیدی را نسبت به مواد مصرفی و همچنین سایر هزینه های ساخت از جمله پیمانکاری ها ، کنترات ها و هزینه های مستقیم در تولید محاسبه نمایید. بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضررهای ناشی از قیمت گذاری نادرست در فروش کالا ها نیز میتوانید قیمت فروش محصولات را به صورت منطقی و با توجه به حاشیه سود آنها تعیین نمائید.

علاوه برمطالب ذکر شده کاربران می توانند با استفاده از فرمول تـولید کـالاها کسری مواد اولیه را با توجه به تخمین تولید مورد نظر گزارش گیری نمایند.

این بسته را می توانید به بسته های حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی اضافه نمائید.


   قیمت بسته حسابداری پایه تولیدی: 87/400/000 ریال
   قیمت بسته حسابداری شرکتی تولیدی : 98/000/000 ریال

لیست امکانات

- تمام امکانات بسته شرکتی (در صورت انتخاب بسته شرکتی تولیدی)

- تمام امکانات بسته فروشگاهی (در صورت انتخاب بسته فروشگاهی تولیدی)

- جدول استاندارد مصرف مواد

- جدول استاندارد مصرف مواد

- ابزار صدور مواد اولیه در فاکتور فروش و حواله

- ابزار رسید محصول و حواله خودکار مواد اولیه

- گزارش مغایرت مصرف مواد

- گزارش کسری مواد اولیه

و ....